Avancerad nivå

Läs sociologi på avancerad nivå

På avancerad nivå kan du välja mellan att läsa fristående kurser eller ett helt program. Studier på avancerad nivå kan leda fram till en master- eller en magisterexamen.

Alla ansökningar via antagning.se

Alla våra masterprogram startar en gång om året, på hösten.Sociologiska institutionen har övergått till en antagningsomgång för masterprogrammen som ges på engelska. Du kommer endast kunna söka till programmen i den första/internationella antagningsomgången som öppnar mitten oktober 2020 och som stänger 15 januari 2021. Vi kommer inte öppna detta program för ansökan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars 2021 och som stänger 15 april 2021. ( Detta gäller ej Masterprogrammet i Personal, arbete och organisation)

Fristående kurser kan du däremot söka till både till höstterminen och vårterminen. För fristående kurser söker du senast 15 oktober för vårterminen och 15 april för höstterminen.

Läs mer om våra utbildningar på avancerad nivå i listorna nedan.

Här finns alla våra aktuella utbildningar i sociologi på avancerad nivå

Sociologikurser på avancerad nivå hösten 2020

Sociologikurser på avancerad nivå vårterminen 2021

Letar du efter våra utbildningar i demografi på avancerad nivå?