En filosofie kandidatexamen ska bestå av 180 hp hela avslutade kurser och däri ska ingå kurser i huvudområdet om minst 90 hp.

Ett fullgjort kandidatprogram innehåller de kurser som behövs för en examen. Du kan även sätta ihop en filosofie kandidatexamen bestående av fristående kurser. I en sådan examen ska ingå:

  • Sociologi I 30 hp
  • Sociologi II 30 hp
  • Sociologi III 30 hp
  • ytterligare 90 hp kurser - breddningsstudier

I kursen Sociologi III skriver du en kandidatuppsats, ett examensarbete. Du gör klokt i att läsa den kursen som din sista kurs innan du avslutar dina studier på grundnivå. På det sättet kan du i ditt uppsatsskrivande dra nytta även av de kurser du har läst som breddningsstudier.

När alla kurser som ska ingå i din examen är klara och du vill få ut ditt examensbevis ska du lämna in en examensansökan.

Här hittar du mer examensinformation