Introduktionen presenterar sociologi som ett vetenskapligt ämne och arbetsformer som ska lära studenterna ett självständigt arbetssätt och ett kritiskt förhållningssätt till kunskap.

Kursinformation

Från Ht17 ges inte kursen längre. Har du inte gjort klart den här kursen, läs mer här

Lärare