Denna kurs ger en fördjupad presentation av centrala teoretiska perspektiv inom
sociologin med tyngdpunkt på klassisk teori. Delkursen behandlar både enskilda betydande teoretiker och
teoretiska teman som definierar viktiga forskningsområden inom sociologin.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20 sker på distans via Zoom.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Daniel Ritter