Denna kurs ger en fördjupad presentation av centrala teoretiska perspektiv inom
sociologin med tyngdpunkt på klassisk teori. Delkursen behandlar både enskilda betydande teoretiker och
teoretiska teman som definierar viktiga forskningsområden inom sociologin.

 

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Daniel Ritter