Modern sociologisk teori ger en fördjupad presentation av centrala teoretiska perspektiv inom sociologin med tyngdpunkt på modern teori. Delkursen behandlar både enskilda betydande teoretiker och teoretiska teman som definierar viktiga forskningsområden inom sociologin.

Kursen ges delvis på engelska.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Daniel Ritter