Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om former för och sociologiska begrepp och teorier om organisationer , organisering och dess betydelse för individer och samhälle. Kursen innefattar fyra överlappande delar:
• former för organisering
• begrepp och teorier om organisering
• applicering av begrepp och teorier på ett urval områden
• projektarbete med praktiska studier av organisationer och organisering

Kursinformation

Från Ht17 är kursen inte på 9hp längre utan ges som en 7,5hp kurs. Har du inte gjort klar den här kursen på 9hp läs mer här.