Denna delkurs ger en fördjupad presentation av de teoretiska perspektiv som behandlas under Sociologi I. Fördjupningen sker både i form av föreläsningar och seminarier kring originaltexter av berörda sociologer.

Kursinformation

Från Ht17 är kursen inte längre på 9hp utan ges som en 7,5hp kurs. Har du inte gjort klart den här kursen på 9 hp, läs mer här