Delkursen ska ge en förståelse för hur och varför sociologisk teori används för att förklara observerbara sociala fenomen. Den har tre delsyften:
• att skapa förståelse för betydelsen av teori i sociologiska förklaringar
• att ge en översikt över några sociologiska teorier och hur de används i sociologiska analyser av sociala fenomen
• att ge en introduktion till några centrala vetenskapsteoretiska problem.
 

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Michael Gähler