Syftet med delkurserna är att ge sådana metodkunskaper att man ska kunna formulera och avgränsa ett forskningsproblem, läsa och bedöma såväl kvalitativt som kvantitativt orienterad sociologi samt kunna medverka i forsknings- och utredningsarbeten.

Kursinformation

Från Ht17 är kurserna inte längre på 4,5hp +4,5 hp utan ges som  två 7,5hp kurser, Kvalitativ analys 7,5 hp respektive Kvantitativ analys 7,5 hp Har du inte gjort klart de här kursena på 4,5hp, läs mer här