Kursen utvidgar och fördjupar metodkunskaper från Sociologi I, framför allt beträffande metodernas vetenskapsteoretiska grunder, problemformulering, praktisk tillämpning av olika tekniker samt analys av empiriskt material.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen i perioden augusti 2020 till början av november 2020 sker på distans via Zoom.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Katarina Winter