Kursen utvidgar och fördjupar metodkunskaper från Sociologi I, framför allt beträffande metodernas vetenskapsteoretiska grunder, problemformulering, praktisk tillämpning av olika tekniker samt analys av empiriskt material.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Katarina Winter