Delkurserna är en fortsättning och fördjupning av tidigare metodkurser. Målsättningen är dels att bredda, fördjupa och utveckla tidigare inhämtade kunskaper om analysmetoder och se hur dessa kommer in i sitt sammanhang, dels att diskutera olika ansatsers/metoders förutsättningar och konsekvenser. Först handlar det om kvantitativa ansatser (4,5 hp) och därefter om kvalitativa ansatser (3 hp)

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvarig – Kvantitativ analys

Fredrik Liljeros

Kursansvarig – Kvalitativ analys

Magnus Haglunds