Kursen ger metodkunskaper och insikter i tillämpningen av kvantitativa metoder för att man självständigt ska kunna genomföra såväl enklare som mer avancerade analyser av befintliga datamaterial med hjälp av dataprogram som SPSS och Excel. Kursen ger utvidgade och fördjupade kunskaper i kvantitativa analystekniker främst inom regressionsanalys

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Johan Dahlberg