Kursen ger utvidgade och fördjupade kunskaper i kvantitativa analystekniker främst inom regressionsanalys. Dessutom ges kunskaper i formulering och avgränsning av forskningsproblem samt att finna lämpliga tekniker att empiriskt analysera dessa problem.

 

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

H17: Martin Hällsten
V18: Magnus Bygren