Särskild uppmärksamhet ägnas betydelsen av klass, kön och etnicitet för livschanser och fördelning av maktresurser.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Marie Evertsson