Bland annat kommer vi under delkursen att behandla olika undersökningsupplägg och metoder för att samla in och bearbeta uppgifter samt ta upp vanliga frågor kring uppgifternas kvalitet. Du kommer att få redskap för kritisk granskning av kvalitativa och kvantitativa undersökningar samt grunden för genomförandet av egna undersökningar.

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvari

Mikaela Sundberg