Syftet för delkursen är att erbjuda ramarna för ett självständigt examensarbete, uppsatsen. Delkursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier, huvudsakligen i slutet av terminen. I samband med introduktionsföreläsningen lämnas förslag på ämnesområden.

Observera att introduktionsföreläsningen H20 är 7 september! För frågor om kursen maila till: uppsats@sociology.su.se

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20  sker på distans via Zoom.

Kursinformation

Kursansvarig

Livia Olàh