Syftet för delkursen är att erbjuda ramarna för ett självständigt examensarbete, uppsatsen. Delkursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier, huvudsakligen i slutet av terminen. I samband med introduktionsföreläsningen lämnas förslag på ämnesområden. Observera att introduktionsföreläsningen V18 är 23 januari! För frågor om kursen maila till: uppsats@sociology.su.se

Kursinformation

  • Undervisningsperiod V18: 23/1 - 3/6

Kursansvarig

Livia Olàh