Ytterligare statistiska metoder tillkommer, t ex statistisk inferens. Delkursen fokuserar på den praktiska tillämpningen av olika tekniker för att analysera ett kvantitativt datamaterial.

För att öka förståelsen för dessa analysmetoder består undervisningen dels av teoretiska genomgångar, dels av appliceringar på dator med användandet av kalkylprogrammet Excel. Syftet är att öka förståelsen för olika statistiska mått och att integrera dem i ett naturligt sammanhang.

 

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Linda Kridahl

Övningslärare

Hernan Mondani