Som specialkurs kan du välja mellan ett antal olika ämnesområden där sociologiska teorier och metoder används för att belysa företeelser i samhället. Delkursen ger därmed en möjlighet att se sociologiämnet tillämpas och konkretiseras. I uppsatsdelen väljer du en frågeställning från specialkursens område och använder sociologiska teorier och sociologiska analysmetoder i den redovisningen.