Särskild uppmärksamhet ägnas betydelsen av klass, kön och etnicitet för livschanser och fördelning av maktresurser.

Kursinformation

Ht17 är kursen inte längre på 6 hp utan den är på 7,5hp. Har du inte gjort klart den här kursen på 6 hp läs mer här.

Lärare

Kursansvarig