Delkursen tar upp aktuella socialpsykologiska och kultursociologiska teorier med inriktning på bild, bildmedia och bildkultur i bred bemärkelse, men den är introducerande snarare än heltäckande. Teman som tas upp är bl a konflikter kring bilder, bilder i relationer och ritualer, bildkonventioner och social interaktion samt bildarbete och bildyrken. Vanliga metoder på området presenteras också, t ex kvalitativa intervjuer med bildstöd, innehållsanalys och tolkning av befintliga bildsamlingar.

Uppsats

Studenter som läser specialkursen inom Sociologi II eller Sociologi Arbetsliv och arbetsmarknad II ska även göra delkursen Uppsats 6 hp som sista delkurs under terminen.
För uppsatsdelen väljer man ut en avgränsad frågeställning ur specialkursen.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Árni Sverrisson