Kursens ordinarie sammanhang är som delkurs inom Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys. Den kan läsas som fristående kurs i mån av plats. Det kan dessvärre inträffa att det vissa terminer inte blir plats för studenter utanför programmet.

Kursen går på ¾-fart under hela terminen.

Kursen syftar till att ge kunskap om och praktisk övning i de olika faserna i ett utredningsarbete. Det gäller framför allt teoretiska utgångspunkter och härledning av hypoteser samt insamling, bearbetning, analys och tolkning av data, men även insikter i tänkbara orsaker till brister i validiteten samt övning i att kunna kritiskt värdera presenterade resultat.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Magnus Nermo

Övningsansvarig

Veronika Frilund