Delkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi och innehåller en historisk bakgrund av ämnet. Vidare syftar delkursen till att ge en översikt av hur och varför sociologiska teorier kan bidra till förståelse och förklaring av ekonomin. Ett antal aktuella ansatser som tillämpar sociologiska perspektiv på olika ekonomiska fenomen (institutioner, organisationer och processer) presenteras och diskuteras.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Tiziana Sardiello

Uppsats

Höstterminen 2014 ges ingen uppsatsdel för den här specialkursen