Med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier och empiriska studier behandlar vi frågor som: Hur kan man förstå etnicitet och ras som begrepp? Vad är xenofobi och vad får högerextrema åsikter att växa sig starkare? Vad driver människor till migration och vad får den för konsekvenser? Varför går det sämre för utrikes födda på arbetsmarknaden? Hur försöker enskilda individer och minoritetsgrupper hantera eller motverka xenofobi och diskriminering i vardagen och vad får dessa strategier för konsekvenser för social inkludering?

Kursinformation

Schema V18

Etncitet och integration V18 (288 Kb) (pdf)

Lärare

Kursansvarig

Sofiya Voytiv