Specialkursen ”Komparativ sociologi: makt, klass och genus i välfärdsstaten” handlar om socialpolitikens utformning, framväxt och konsekvenser. Efterkrigstidens välfärdsstatliga expansion är en av de största sociala förändringarna i modern historisk tid. Men vilka krafter har drivit på denna utveckling? Har det med makt och politik att göra? Eller med ekonomisk utveckling och globalisering? Och hur påverkar det utvidgade EU-samarbetet välfärdsstaten? För att analysera den här typen av frågor ägnar kursen stor uppmärksamhet också åt välfärdsstatens konsekvenser. 

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20  sker på distans via Zoom.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Ingrid Esser, SOFI