I fokus på delkursen står studier av storskaliga sociala strukturer och långsiktiga förändringsprocesser, som därmed ökar studentens förståelse av vardagslivets institutionella inramning, igår och idag.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20 sker på distans via Zoom.

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvarig

Vanessa Barker