I fokus på delkursen står studier av storskaliga sociala strukturer och långsiktiga förändringsprocesser, som därmed ökar studentens förståelse av vardagslivets institutionella inramning, igår och idag.

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvarig

Vanessa Barker