Särskild uppmärksamhet ägnas olika teorier om olika typer av organisationer, spänningen mellan aktör och struktur samt sociala nätverk.

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvarig
Fredrik Liljeros