Det kan handla om formella och informella regler och normsystem, socialisation, identiteter, roller och positioner som på olika sätt påverkar individers levnadsvillkor.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen i perioden augusti 2020 till början av november 2020 sker på distans via Zoom.

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvarig
Andrea Voyer