Det kan handla om formella och informella regler och normsystem, socialisation, identiteter, roller och positioner som på olika sätt påverkar individers levnadsvillkor.

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvarig
Anna Lund