I delkursen presenteras exempel på inflytelserika teorier om nationalism och etnicitet. Olika aspekter av etniska relationer och nationalistiska rörelser diskuteras med exempel från forskning om högerradikalism, nationalismens orsaker och konfliktomständigheter. Här behandlas olika sociologiska teorier om vad nationalism är, hur den har uppstått, och hur den kan förklaras. Vidare undersöks nationalismens roll i det samtida samhället: framför allt hur den manifesteras i vardagslivet, i framväxten av nya politiska partier och rörelser (högerextremism och högerpopulism) och i konflikter mellan olika etniska grupper. Slutligen vill kursen ge en övergripande förståelse för varför etniska konflikter uppstår i vissa situationer - i vissa tidpunkter och på vissa platser – snarare än andra.

Ansvarig lärare: Dana Sofi
Schema
Kursbeskrivning (.pdf)