Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om organisationsteorins olika delområden med särskild betoning på omvärld, organisationskultur och identitet, ledarskap samt beslutsfattande. Centrala teorier introduceras och vi analyserar och diskuterar varför organisation och organisering är viktiga begrepp för att förstå det samhälle vi lever i.

 

Kursinformation

   

Lärare
Kursansvarig
Tiziana Sardiello