Kursens ordinarie sammanhang är som delkurs på termin fem inom PAO-programmet för de som har valt sociologi som huvudområde och på termin fem i studieordningen A&A. Den kan läsas som fristående kurs i mån av plats. Det kan dessvärre inträffa att det vissa terminer inte blir plats för studenter utanför programmen.

Vårterminen 2014

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om former för och sociologiska begrepp och teorier om organisationer , organisering och dess betydelse för individer och samhälle. Kursen innefattar fyra överlappande delar:

  • former för organisering
  • begrepp och teorier om organisering
  • applicering av begrepp och teorier på ett urval områden
  • projektarbete med praktiska studier av organisationer och organisering

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Fredrik Movitz