Med hjälp av empiriska data och relevanta sociologiska, demografiska och ekonomiska teorier behandlar vi frågor om lågt barnafödande i rika länder och överbefolkningsproblem i världen i stort, jämställdhet, familjepolitik och barnafödande, konsekvenser av en åldrande befolkning, migration i relation till arbetskraftsförsörjning, skillnader i dödlighet mellan män och kvinnor samt mellan olika sociala grupper.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20  sker på distans via Zoom.

 

Lärare

Kursansvarig

Livia Olah