Kursen fokuserar på organiseringsmekanismer utifrån ett sociologiskt perspektiv genom att belysa kriminell organisering såsom gäng, maffia, terroriststämplade organisationer och nätverk. Kursen inleds med en genomgång av moderna teoretiska perspektiv på social organisering. Sedan introduceras social nätverksanalys som metodologiskt verktyg för förståelse av sociala relationer.

Kursinformation

Lärare

Kursansvariga

Amir Rostami

Hernan Mondani
 

Uppsats 6 hp

Studenter som går Sociologi II, Sociologi A&A II eller Sociologi PAO II ska även göra Uppsats 6 hp som sista delkurs på terminen. För uppsatsdelen väljer man en avgränsad frågeställning ur specialkursen.