Här presenteras bland annat olika synsätt på orsaker till och konsekvenser av social skiktning och diskriminering i arbetslivet. I delkursen analyseras också förhållandet mellan anställningsrelationers utformning och individers belöningar och utvecklingschanser i arbetet. Stratifieringsprocesser belyses vidare utifrån mekanismer baserade på klasstillhörighet samt kön och etnicitet.

Information om kursdelen

Från Ht17 är den här kursen inte 6hp längre utan ges som en 7,5hp kurs. Har du inte gjort klart den här kursen på 6hp läs mer här

Social skiktning och arbetsmarknad V17 (99 Kb) (pdf)

Ansvarig lärare

Ryszard Szulkin

Information om uppsatsdelen

Uppsatsdelen av Social skiktning och arbetsmarknad ges inte alls från Ht17. Har du inte gjort klart den här kursen på 6hp läs mer här.

Schema och kursbeskrivning

Social skiktning och arbetsmarknad V17 (99 Kb) (pdf)

Ansvarig lärare

Karin Halldén