Här presenteras bland annat olika synsätt på orsaker till och konsekvenser av social skiktning och diskriminering i arbetslivet. I delkursen analyseras också förhållandet mellan anställningsrelationers utformning och individers belöningar och utvecklingschanser i arbetet. Stratifieringsprocesser belyses vidare utifrån mekanismer baserade på klasstillhörighet samt kön och etnicitet.

Kursinformation

Ansvarig lärare

Ryszard Szulkin