Läs mer och ansök här

Information om kurserna V19


1. Grundläggande sociologi 7,5 hp

Undervisningsperiod V19 21/1 - 20/2

2. Sociologisk analys 7,5 hp
Undervisningsperiod V19 21/2 - 25/3

3. Makt och social skikning 7,5 hp
Undervisningsperiod V19 26/3 - 5/5

4. Specialkurs 7,5 hp
Undervisningsperiod V19 6/5-9/6
I denna delkurs kan du välja mellan ett antal olika ämnesområden där sociologiska teorier och metoder används för att belysa företeelser i samhället. Delkursen ger därmed en möjlighet att se sociologiämnet tillämpas och konkretiseras.

Specialkurser som erbjuds V19 är:

Höstterminen 2017 gjordes flera av delkurserna på Sociologi I och II gjorts om. En del kurser ändrade storlek och innehåll. Har du rester från Vt17 eller tidigare läs mer här.

 

Information om kurserna från H19
 

1. Makrosociologi: Samhället från modernitet till globalisering 7,5 hp
Undervisningsperiod H19 2/9 - 2/10

2. Mikrosociologi: Interaktion, kultur och aktörskap 7,5 hp
Undervisningsperiod H19 3/10 - 3/11

3. Mesosociologi: Organisationer och nätverk 7,5 hp
Undervisningsperiod H19 4/11 - 4/12

4. Sociologi som vetenskap: Kunskapssyn och etik 7,5 hp
Undervisningsperiod H19 5/12-19/1 2020