Läs mer och ansök här

1. Makrosociologi: Samhället från modernitet till globalisering 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 20/1 - 19/2

2. Mikrosociologi: Interaktion, kultur och aktörskap 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 20/2 - 22/3

3. Mesosociologi: Organisationer och nätverk 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 23/3 - 3/5

4. Sociologi som vetenskap: Kunskapssyn och etik 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 4/5 - 7/6

 

Höstterminen 2019 gjordes Sociologi I/ Utredningssociologi I/ Sociologi Arbetsliv och Arbetsmarknad I, 30 hp  om med helt nya delkurser. Har du rester från V19 eller tidigare  - läs mer här.