Läs mer och ansök här

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20  sker på distans via Zoom.

1. Makrosociologi: Samhället från modernitet till globalisering 7,5 hp
Undervisningsperiod H20: 31/8 - 30/9

2. Mikrosociologi: Interaktion, kultur och aktörskap 7,5 hp
Undervisningsperiod H20: 1/10 - 2/11

3. Mesosociologi: Organisationer och nätverk 7,5 hp
Undervisningsperiod H20: 3/11 - 2/12

4. Sociologi som vetenskap: Kunskapssyn och etik 7,5 hp
Undervisningsperiod H20: 3/12 - 17/1 2021

 

Höstterminen 2019 gjordes Sociologi I/ Utredningssociologi I/ Sociologi Arbetsliv och Arbetsmarknad I, 30 hp  om med helt nya delkurser. Har du rester från V19 eller tidigare  - läs mer här.