Läs mer och ansök här


Från höstterminen 2019 kommer Sociologi I/ Utredningssociologi I/ Sociologi Arbetsliv och Arbetsmarknad I, 30 hp att ha helt nya delkurser. Har du rester från V19 eller tidigare  - läs mer här.

 

Information om kurserna från H19
 

1. Makrosociologi: Samhället från modernitet till globalisering 7,5 hp
Undervisningsperiod H19 2/9 - 2/10

2. Mikrosociologi: Interaktion, kultur och aktörskap 7,5 hp
Undervisningsperiod H19 3/10 - 3/11

3. Mesosociologi: Organisationer och nätverk 7,5 hp
Undervisningsperiod H19 4/11 - 4/12

4. Sociologi som vetenskap: Kunskapssyn och etik 7,5 hp
Undervisningsperiod H19 5/12-19/1 2020