Läs mer och ansök här

Från höstterminen 2017 har flera av delkurserna på Sociologi I och II gjorts om. Från och med Ht17 har en del kurser ändrad storlek och innehåll. Har du rester från Vt17 eller tidigare, läs mer här

Information om kurserna

1. Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

Undervisningsperiod V19: 21/1 - 20/2

2. Kvalitativ analys 7,5 hp
Undervisningsperiod V19: 21/2 - 25/3

3. Kvantitativ analys, 7,5 hp
Undervisningsperiod V19: 26/3 - 5/5

4. Specialkurser, 7,5 hp
Undervisningsperiod V19: 6/5 - 9/6

I denna delkurs kan du välja mellan ett antal olika ämnesområden där sociologiska teorier och metoder används för att belysa företeelser i samhället. Delkursen ger därmed en möjlighet att se sociologiämnet tillämpas och konkretiseras.

Specialkurser som erbjuds V19 är :