Läs mer och ansök här

Information om kurserna

1. Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

Undervisningsperiod V20: 20/1 - 19/2

2. Kvalitativ analys 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 20/2 - 22/3

3. Kvantitativ analys, 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 23/3 - 3/5

4. Specialkurser, 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 4/5 - 7/6

I denna delkurs kan du välja mellan ett antal olika ämnesområden där sociologiska teorier och metoder används för att belysa företeelser i samhället. Delkursen ger därmed en möjlighet att se sociologiämnet tillämpas och konkretiseras.

Specialkurser som erbjuds V20 är: