Läs mer och ansök här

Obs! Uppsatskursen V19 börjar redan 30 januari!

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp
Undervisningsperiod V19: 21/2 - 19/2

Uppsatsförberedelser V19: 20/2 - 22/2

2. Sociologisk analys 4,5 hp + 3 hp
Undervisningsperiod för kvantitativ del V19:25/2 - 17/3
Undervisningsperiod för kvalitativ del V19: 18/3 - 29/3

3. Uppsats 15 hp
Undervisningsperiod V19: 30/1 - 9/6