Läs mer och ansök här

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20  sker på distans via Zoom.

Obs! Uppsatskursen H20 börjar redan 7 september!

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp
Undervisningsperiod H20: 31/8- 29/9
Uppsatsförberedelse H20: 30/9

2. Sociologisk metod 7,5hp
Undervisningsperiod H20: 1/10-2/11

H20 är kursen Sociologisk analys 4,5 hp + 3 hp utbytt mot kursen Sociologisk metod 7,5hp. Om du har kvant- eller kvaldelen kvar av den kursen se tentamensschemat för datum för omtentamen.

3. Uppsats 15 hp

Undervisningsperiod H20: Se kurspm och schema