Läs mer och ansök här

Obs! Uppsatskursen V20 börjar redan 27 januari!

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp
Undervisningsperiod V20: 20/1-18/2
Uppsatsförberedelser V20: 19/2-21/2

2. Sociologisk analys 4,5 hp + 3 hp
Undervisningsperiod för kvantitativ del V20: 24/2- 15/3
Undervisningsperiod för kvalitativ del V20: 16/3 - 29/3

3. Uppsats 15 hp

  • Undervisningsperiod V20: 27 januari, 19-21 februari samt 30/3-7/6

 

Hösten 2020 består Sociologi III av följande kurser:

1. Modern sociologisk teori 7,5hp

2. Sociologisk metod 7,5hp

3. Uppsats 15 hp