Läs mer och ansök här

Obs! Uppsatskursen H19 börjar redan 12 september!

1. Modern sociologisk teori 7,5 hp
Undervisningsperiod H19: 2/9 - 1/10

Uppsatsförberedelser H19: 2/10 - 4/10

2. Sociologisk analys 4,5 hp + 3 hp
Undervisningsperiod för kvantitativ del H19: 7/10 - 27/10
Undervisningsperiod för kvalitativ del H19: 28/10 - 10/11

3. Uppsats 15 hp
Undervisningsperiod H19: 12/9, 2-4/10, 11/11 - 19/1 2020