Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av tidigare metodkurser. Kursen består av både kvantitativ och kvalitativ metod.

All undervisning på grundnivå inklusive tentamen och omtentamen H20 sker på distans via Zoom.

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Martin Hällsten
Andrea Voyer