Social stratifiering och makt har utgjort ett centralt forskningsfält inom sociologi ända sedan ämnet etablerades som en akademisk disciplin. Kursen introducerar grundläggande sociologisk teori och empiri gällande makt och social skiktning. Särskild uppmärksamhet ägnas betydelsen av klass, kön och etnicitet för livschanser och fördelning av maktresurser. 

Kursinformation

 

Lärare

Kursansvarig
Fredrik Liljeros